Henrik Pontoppidan til Eiler Hagerup
Sendt fra Klosterplads 4, Svendborg. 23. februar 1928

"Den evige Ild"

23.2.28. f.T. Svendborg.
Klosterplads 4.

H. Hagerups Boghdl.

For ikke at risikere, at det bebudede Ekpl. af H.P.E. Hansens Bog "Den evige Ild" bliver Dem tilbagesendt, anmoder jeg Dem om at sende Bogen her til Svendborg, hvor jeg f.T. opholder mig.

Ærbødigst
H. Pontoppidan.