Henrik Pontoppidan til Eiler Hagerup
Sendt fra Snekkersten. 18. februar 1915

ikke noget Bidrag

Snekkersten.
18.2.15.

Hr. Forlagsboghdl. Hagerup!

Jeg takker Dem for Deres venlige Opfordring, men jeg ser mig af forskellige Grunde ikke i Stand til at sende Dem noget Bidrag, hvad jeg oprigtig beklager.

For en Ordens Skyld tilføjer jeg, at det bebudede Ekpl. af "Julebogen" ikke er kommet mig i Hænde.

Deres ærbødige
H. Pontoppidan.