Henrik Pontoppidan til Axel Garde
Sendt fra Millingbæk pr. Silkeborg. 5. september 1921

"Noveller"

Millingbæk
pr. Silkeborg.
[5.9.19211]

Kære Hr. Garde!

Jeg har allerede for flere Dage siden modtaget Deres Brev med den forlokkende Klang af Guld. Når jeg ikke straks besvarede det, er det ikke, fordi jeg har væsenlige Indvendinger at gøre. Men her har været Besøg, der ganske har optaget min Tid. Den eneste Ændring i Deres Forslag, som jeg kunde ønske, gælder Titlen på det nye Udvalg af mine større og mindre Fortællinger. "Romaner og Fortællinger" er anvendt på så mange andre Samlinger fra de senere År. Kan 2 vi ikke ganske simpelt kalde de to Bind for "Noveller"? Som Undertitel må nødvendigvis stå "Et Udvalg", da det ellers kan se ud, som om jeg selv har forkastet de Fortællinger, der ikke kommer med.

Hvad Honoraret angår, da afskrives naturligvis først min Gæld til Forlaget. Den er, så vidt jeg erindrer, c. 4000 Kr. Der bliver altså c 7000 Kr. tilbage. Heraf vilde jeg gerne have de 4000 Kr udbetalt straks (idet jeg beder Dem om at lade dem indsætte på Sparekassekonto Nr. 87810 i Landmandsbankens Hovedafdl, Holmens Kanal). De sidste c. 3000 Kr skulde så forfalde til Betaling engang i Begyndelsen af næste År. – M.H.t. Udbetalingerne 3 for det nye Oplag af "De Dødes Rige" er vi enige.

Fortællingernes Rækkefølge må vel helst være den "kronologiske". Iøvrigt beder jeg om, at Forlaget vil besørge Korrekturen, idet Fortællingerne skal genoptrykkes som de er.

Jeg har i 3 Uger ikke set københavnske Aviser, så jeg veed kun lidt om, hvorledes det står til omkring√ i Verden på den anden Side disse store Skove. Lokket af Deres Eksempel har jeg været på Nippet til at købe mig et Sommerhus herovre. Endnu er jeg dog en jordløs Mand, og det er måske også bedst for mig.

Med Tak for Brevet og det gode Tilbud.

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan

 
[1] Skjerbæks datering, jf. brev til Galschiøt skrevet samme sted 9.9.1921. tilbage