Henrik Pontoppidan til Axel Garde
Sendt fra Overgaden neden Vandet 15. 5. februar 1920

hvilke jeg vil udskyde

 
5.2.20.
Overgade n. Vandet 15.

Kære Hr. Axel Garde!

Det glæder mig, at Forlaget har Lyst til at gøre et Forsøg med en samlet Udgave af mine små Romaner, idet jeg forhåbenlig heri tør se et Vidnesbyrd om, at Enkeltudgaverne er i Færd med at forsvinde, og at dette også gælder m.H.t. de Fortællinger, jeg selv har Ejendomsretten til.

Jeg skal nu tænke over, hvilke af dem jeg vil udskyde, og når jeg har truffet mit Valg, skal jeg lade høre nærmere fra mig.

Venligst Hilsen!

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan