Henrik Pontoppidan til Axel Garde
Sendt fra Store Hedinge. 29. august 1918

mere sluttet og karakterfuld

f.T. Storehedinge.
29.8.18

Kære Hr. Axel Garde!

Siden jeg skrev til Dem, har jeg ligget syg. Derfor har jeg ikke tidligere svaret Dem på Deres Brev med den indlagte Prøveside. Hvad denne sidste angår, så tiltaler den mig ikke. Jeg finder Siden i "Hans Kvast" langt smukkere, Satsen mere sluttet og karakterfuld. Jeg vil derfor bede om, at Klummens Højde og Bredde samt Linjeantallet må blive som i denne Bog, selv om Formatet på Grund af Papirmanglen bliver et andet.

Jeg sender hermed den største Del 2 af Manuskriptet. Resten afsendes herfra på Søndag. Der er ialt 140 Manuskriptsider.

På Mandag rejser jeg herfra og tager fra næste Torsdag Ophold på Råstrup Kursted pr Svendborg. Men forøvrigt er Snekkersten altid en sikker Postadresse. Jeg vil indtrængende anmode om, at Bogen1 må blive sat i Arbejde straks, så den kan foreligge senest i Slutningen af September, hvad jeg har en bestemt Grund til at ønske. Korrekturerne skal blive besørget omgående, når de sendes til Råstrup Kursted (helst i lukket Konvolut).

Modtag venlig Hilsen fra

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan

 
[1] Bogen: Et Kærlighedseventyr, der udkom 16.10.1918. tilbage