Axel Garde til Henrik Pontoppidan
20. august 1918

Bogen kommer til at fylde

20/8 18

Kære Hr. Henrik Pontoppidan

Vedlagte Prøveside haaber jeg imødekommer Deres Ønske om en Side, der ikke tager for megen Tekst. Ved Bestemmelsen af Format og Udstyr er vi for Tiden bundne til de Papirsorter, hvoraf der findes Lager, og medsendte Stykke (ikke det, hvorpaa Prøvesiden er trykt) har vi netop liggende. Farven ser helt pæn ud og Papiret er jo saa tykt, at Bogen kommer til at fylde i Haanden. Naar De indsender Manuskriptet, vil De nok med et Par Ord meddele, om De er tilfreds med Prøvesiden.

Deres hengivne Axel Garde