Henrik Pontoppidan til Axel Garde
Sendt fra Snekkersten. 18. september 1917

mine Tanker optaget af andre Forhold

Snekkersten.
18.9.17.

Kære Hr. Axel Garde!

Jeg har modtaget de 3 Ekpl af "De Dødes Rige" og er Forlaget meget taknemlig for det virkelig smukke Udstyr. Jeg synes, Bogen ser så tiltalende ud nu, og – skønt jeg jo ikke profiterer derved – er jeg glad for, at Prisen har kunnet sættes forholdsvis lavt.

Med Anmodningen om at skrive lidt til "Bogvennen"1 er jeg kommen i Forlegenhed. Det er jo nu allerede flere Måneder, siden jeg sluttede Gennemarbejdelsen, og mine Tanker er nu 2 ganske optaget af andre Forhold og andre Menneskeskæbner. Ved Hjemkomsten her fandt jeg desuden – efter en halv Snes Dages Fraværelse – så meget andet, der hurtigt skulde besørges og besvares, og derfor må De nu nøjes med vedlagte Linjer, som De må benytte eller ikke benytte – ordret eller i Omskrivning, ganske som De vil og finder det tjenligt.

De venligste Hilsner!

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan

 
[1] Bogvennen: i bladets nummer 10.10.1917 skrev Pontoppidan om forholdet mellem de to udgaver af De dødes Rige. tilbage