Henrik Pontoppidan til Axel Garde
Sendt fra Snekkersten. 29. januar 1917

dele Værket i 7 "Bøger"

Snekkersten.
29.1.17.

Kære Hr. Axel Garde!

Jeg takker Dem for Deres Brev og for den store Ulejlighed, De har haft med at feje alle mine literære Efterladenskaber sammen fra de mange Kroge, hvor de har skjult sig for Lyset. Endogså "Reisebilder1 aus Dänemark" har De fået med på Kosten. Det gamle Gespenst havde jeg ikke troet at skulle møde mere i dette Liv.

Men må jeg have Lov til at vente med at svare Dem, indtil min værste Travlhed med den samlede Udgave af 2 "De Dødes Rige" er forbi. Selv om jeg ikke havde hørt fra Dem i Aften, vilde jeg dog have skrevet til Dem, for at De ikke skulde tro, at jeg er faldet i Søvn over Arbejdet med en Bog. Om nogle få Dage skal jeg sende Begyndelsen af både 1st og 2d Bind, og jeg skal da hver Uge eftersende så meget, at Trykningen stadig kan holdes gående.

Jeg har bestemt mig til at dele Værket i 7 "Bøger", hvoraf de fire kommer i første Bind, de tre i andet Bind. Derved bliver Bindene lige store. Endvidere har jeg givet hver "Bog" 3 et Navn, idet jeg bibeholder Titlerne på de 5 Bind til 5 af Bøgerne, og giver de andre to Ekstra-Navne. På den Måde lettes Oversigten, hvad næppe er til Skade. Titlerne bliver da:

Bind I: Torben og Jytte. Søren Smed og hans Æt. Storeholt. Toldere og Syndere.

Bind II Den ellevte Time.x) Enslevs Død. Favsingholm.

Modtag venlig Hilsen fra

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan.

x) Den sidste Halvdel af "Toldere og Syndere" og Begyndelsen af "Enslevs Død".

 
[1] < Rejsebilder tilbage