Axel Garde til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Klareboderne 3, København. 27. januar 1917

en Salgsplan

27/1 17

Kære Hr. Henrik Pontoppidan

Efter en Gennemgang af de forskellige Udgaver af Deres Bøger kan jeg nu sende Dem medfølgende Oversigt1, som maaske ogsaa vil interessere Dem selv. Adskillige af Bøgerne foreligger jo i en Række Udgaver, og for flere af Bøgernes Vedkommende ligger der til Rest undertiden mange Eksemplarer i alle Udgaverne. Derfor sender jeg Dem samtidig en Salgsplan for en Del af disse gamle Oplag. Men i denne Sammenhæng vilde vi gerne vide, hvilke af Deres Bøger, De selv ønsker optaget i en senere Udgave, og hvilke De muligvis ikke vil medtage; de sidste vilde vi da sælge langsommere, idet de gamle Oplag af disse 2 jo saa stadig vilde kunne sælges jævnsidig med den mulige nye Udgave af de mindre Romaner. En meget stor Del af dem er jo iøvrigt allerede Forlagets. Det vil interessere os meget at modtage Deres Bemærkninger til vedlagte Oversigt og Plan.

Med venlig Hilsen

Deres hengivne
Axel Garde

 
[1] Oversigt: ikke vedlagt. tilbage