Henrik Pontoppidan til Richardt Gandrup
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 24. december 1936

en fastgroet Østers


Julen 36.
Holmegårdsvej 2.
Chl.

Kære Rich. Gandrup!

Jeg vilde helst have skrevet et rigtigt Brev; men jeg har for Tiden mere end almindelig Besvær med mine Øjne, som ikke er til at få Skik på hverken til Skrivning eller Læsning. Jeg må derfor denne Gang nøjes med kort at takke Dem for Deres Hilsen1 og sende et "Glædeligt Nytår" over Kattegat til Dem og Deres Familje. På min egen Ønskeseddel for det nye År står Håbet om, at Året igen en Gang vil føre os sammen til en lang Diskurs. Men det ligger i 2 Deres Hånd at gøre Ønsket til Virkelighed. Jeg selv er som en Østers fastgroet til en Pæl, ude af Stand til at svømme mere.

Deres hengivne
H. Pontoppidan

 
[1] Hilsen: kendes ikke. tilbage