Henrik Pontoppidan til Richardt Gandrup
28. december 1935

Ulyst til at have med Gyldendal at gøre

28.12.35.

Kære Hr. Rich. Gandrup!

Tak! Det var venligt af Dem at tænke på mig i Anledning af Julen og Årsskiftet. Modtag også mine bedste Hilsner og gode Nytårsønsker, og lad mig tilføje et extra Ønske for mig selv, nemlig at vi endnu en Gang skal kunne mødes og underholde os med hinanden. Vi plejer jo ikke at savne Samtalestof, når vi træffes.

De spørger til Fortsættelsen af min sidste Bog "Drengeår" 2 og om√ Grunden til, at den ikke viste sig på Efterårsmarkedet. Det kom sig af, at jeg er i Forlegenhed for en Forlægger. Mit hidtidige Forlag – Gyldendal – er blevet et Stormagasin for Sæsonvarer. Et virkeligt Forlag er det i hvert Fald ikke mere, og et sådant eksisterer vist i det hele ikke længer herhjemme. Derfor min Ulyst til at have med de Folk at gøre.

Lev vel!

Deres hengivne
H. Pontoppidan