Henrik Pontoppidan til Richardt Gandrup
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 24. december 1933

min Mening at fortsætte


Julen 33.
Charlottenlund

Kære Hr. Richardt Gandrup!

Det var med virkelig Glæde, jeg modtog Deres venlige Julehilsen. Det er jo År og Dag siden, vi havde Lejlighed til at tales ved, og passer det ikke i alle Tilfælde, at ude af Øje er ude af Sind, så vokser dog i Almindelighed Afstanden mellem Venner, når de ikke ses. Jeg véd jo nok, at jeg i Århus Stiftsavis jævnlig vil kunne se Livstegn fra Dem; men jeg kan jo ikke holde alle 2 Blade, og læser derfor så at sige ingen.

At De havde lidt Fornøjelse af min lille Drengebog1, var mig naturligvis også en Glæde. Det er jo min Mening at fortsætte Skildringen, men hvor langt jeg nåer med den, afhænger jo af Helbredet, der ikke altid er så godt. Jeg håber dog, at jeg skal kunne nå at følge Sporene af mig selv i hvert Fald ind i Manddomsårene.

Nu Tak for gode Nytårsønsker, som jeg oprigtig gengælder.

Deres hengivne
H. Pontoppidan

 
[1] Drengebog: Drengeaar, 1933. tilbage