Richardt Gandrup til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Aarhus. 24. december 1934

det uforglemmelige Efteraar

Aarhus, Julen 1934.

Kære Hr. Henrik Pontoppidan.

Ingen Tid paa Aaret mindes man saa indtrængende om Tidens Hast, synes jeg, som i denne mørke Tid, hvor alt samler sig om Jul og Aarsskifte. Til andre Tider synes man, det er længe, siden Forbindelsen med Venner og Bekendte var i Stand; men nu op imod Julen, forekommer det ikke længe, siden man sidst ønskede dem glædelig Jul. Ofte 2 går jeg i Svejbæk de samme Stier og Veje, hvor jeg ledsagede Dem det uforglemmelige Efteraar for tolv Aar siden, da vi tilbragte nogle Uger sammen på "Ludvigslyst". Saa beslutter jeg gerne, at jeg paa eet af mine Københavnsbesøg vil bede om Lov igen engang at hilse paa Dem. Men det bliver ikke til Alvor, fordi jeg oftest har saa travlt for at komme hjem igen og desuden nødigt vil gøre Ulejlighed. Nu sender jeg de bedste Hilsener med glædelig Jul og godt Nytaar.

Deres hengivne
Richardt Gandrup