Henrik Pontoppidan til Richardt Gandrup
16. august 1929

et kedeligt Uheld

16.8.29.

Kære Hr. Richardt Gandrup!

Hvor er det et uheldigt Tidspunkt, De har valgt til Deres Københavns-Besøg! Både jeg selv og min Husholderske har været syge; den sidste ligger endnu på Hospitalet (opereret for Blindtarmsbetændelse). 2 Jeg har derfor midlertidig måttet lukke Huset, mens jeg afvekslende gæstererer hos mine to gifte Døtre her i Byen og hos min gamle Ven Galschiøt i Helsingør. På Mandag rejser jeg helt bort herfra, og bliver borte indtil jeg – antagelig omkring d. 20d Septb – igen kan sætte Foden under eget Bord. – Som sagt, det var et kedeligt Uheld! Jeg vilde så gerne have truffet Dem. Forhåbenlig kommer De hertil igen inden altfor længe!

Deres hengivne
H. Pontoppidan