Henrik Pontoppidan til Richardt Gandrup
Sendt fra Svendborg. 22. februar 1928

min Kone var dødsmærket


22.2.28.
Svendborg.

Kære Rich. Gandrup!

Min bedste Tak for Deres deltagende Hilsen! Det smukke Minde om min Kone, som De har bevaret fra vort Sommermøde i Svejbæk, rørte ikke alene mig men også min Datter, som endnu godt husker den Situation, De i Deres Brev fortæller om. Ja, allerede den Gang var min Kone dødsmærket, og hun vidste det selv, eller anede det i hvert Fald. For et Menneske 2 med hendes store Kærlighed til Livet må Tanken om Afslutningen og Afskeden naturligt være tung; men hun lod sig kun sjelden mærke dermed. Hun vilde ikke bedrøve os, og indtil det sidste udkæmpede hun sine Sjælskampe i Ensomhed og Stilhed.

Jeg beder Dem hilse Deres Frue. Jeg håber, at både hun og De selv og Deres Søn har det ved det gamle.

Deres hengivne
H. Pontoppidan