Henrik Pontoppidan til Richardt Gandrup
Sendt fra Svendborg. 24. december 1927

hendes sidste Dage


Julen 27.
Svendborg

Kære Richardt Gandrup!

Tak for Deres Julehilsen1 og for tidligere Brev. Jeg lever i denne Tid i stor Bekymring for min kære Kone, hvis Tilstand i Ugen før Jul stærkt forværredes. Hun har 2 nu rettet sig lidt; men på Helbredelse er der ikke at tænke mere. Vi kan nu kun ønske, at hendes sidste Dage ikke må blive for svære.

Vi sender Dem og Deres Frue vore bedste Nytårsønsker.

Deres hengivne
H. Pontoppidan

 
[1] Julehilsen: kendes ikke. tilbage