Henrik Pontoppidan til Richardt Gandrup
Sendt fra Svejbæk. 12. september 1923

så glad ved at træffe Dem

Svejbæk1
12.9.23.

Kære Hr. Rich. Gandrup!

Jeg blev unægtelig bedrøvet, da jeg i Går ved Middagsbordet fik at vide, at De var rejst, uden at jeg havde fået Lejlighed til at sige Dem Farvel. Jeg har været så glad ved at træffe Dem, og jeg havde håbet på endnu et Par lange Spasereture i Deres Selskab. Men jeg forstår så godt den Hjemlængsel, der er kommen over Dem efter at De har sluttet Deres Arbejde, og at De vanskeligt kunde komme i den rette Feriestemning her, hvor de under ugunstige Forhold, midt i en Flok af løsslupne 2 eller kedelige Medpensionærer, måtte samle Dem om Deres Bog. Det skulde nu glæde mig, om De vilde besøge mig, når De en Gang kommer til Kbhvn. Fra de første Dage i Oktober er jeg sikkert hjemme igen, og min Bopæl er: Overgaden neden Vandet 15. Min Telefon: Amager 4512.

Både min Kone og jeg begynder at længes efter de hjemlige Stuer, så det varer næppe mange Dage, før vi bryder op herfra. Men Hjemrejsen kommer nok til at gå over Skanderborg sydpå, så vi får ikke Lejlighed til at ses i Århus. Modtag da disse Linjer som et Håndtryk 3 til Farvel og et: På Gensyn! Også Deres Frue sender vi alle Hilsen. Og vær forsikret om, at ikke alene jeg men også min Kone og de to unge2 for Fremtiden vil være blandt Deres interesserede Læsere.

Deres hengivne
H. Pontoppidan

 
[1] Pontoppidan havde siden ca. 8.8.1923 boet på "Hotel Ludvigslyst" ved Svejbæk. tilbage
[2] de to unge: datteren Else og hendes mand Einar Thomsen. tilbage