Henrik Pontoppidan til Richardt Gandrup
Sendt fra København. 26. april 1920

Modstanderes store Tåbelighed

Kbhvn 26.4.20.

Hr. Rich. Gandrup!

Jeg finder det ganske urimeligt at mobilisere det samlede danske Parnas i Anledning af nogle udeblevne Annoncer. Det økonomiske Stormløb1 mod "Politiken" kan jeg overhovedet ikke tage alvorligt. Det vil sikkert vise sig, at der snarere bliver Grund til at lykønske Bladet, som her påny har det Held at få sin Anseelse afstivet ved Hjælp af dets Modstanderes store Tåbelighed.

Deres ærbødige
Henrik Pontoppidan

 
[1] Stormløb: Politiken, der havde brugt ordet statskup om kongens optræden under påskekrisen, blev straffet herfor med en langvarig annonceboykot der var nær ved at lukke avisen. – Gandrup var litterær medarbejder ved Politiken 1915-34. Hans brev til Pontoppidan kendes ikke. tilbage