Henrik Pontoppidan til Martinus Galschiøt
Sendt fra Holmegårdsvej 2. 28. december 1934

énøjet, med stort Brilleglas


Julen 34.1
Holmegårdsvej 2.
Chl.

Kære Galschiøt!

Mon De nu har afsluttet Arbejdet med Udfærdigelsen af Takkeskrivelser for Lykønskninger i Anledning af Deres Fødselsdag? I så Fald gratulerer jeg Dem, for jeg véd, at De så vil drage et Lettelsens Suk og gå ind i det nye År med et fornøjet Hjerte. Det var jo en meget kort Visit, jeg fik Lov til at gøre Dem af min Doktor; men jeg fik da trykket Deres Hånd på den store Dag, som De med nogen Grund havde set hen til med lidt Ængstelse. Jeg så', at Prof. Steenstrup2 omtrent samtidig med Dem fyldte de 90 og i den Anledning blev Storkorsridder, hvad De blev snydt for. Nu i Julen har De velsagtens Besøg af de unge Lorenzens, og måske af andre, som det smukke Vejr har lokket bort fra Hovedstaden. Jeg så' i en Avis, at 50 Tusinde havde taget Reisaus3 med Jernbaner og Skibe. København må tage sig ret mærkelig ud under de Forhold, tomme Gader, tomme Sporvogne og tomme Kaféer. For en Snes 2 År siden opholdt jeg mig i Juledagene i Oslo under lignende Forhold. Det var som at vandre i en uddød By.

Juleaften var jeg hos Else. Juledag var hele Familjen her til Middag. Men iøvrigt er de mange Helligdage for mit Vedkommende gået temmelig fredeligt hen. Einar bereder sig jo på at deltage i den kirurgiske Professorkonkurrence, der begynder d. 8' Januar. Det er ikke, fordi han venter at blive den foretrukne, han ønsker det næsten ikke, fordi der denne Gang ikke følger nogen Overlægestilling med, kun Chefstillingen på en Polyklinik; men en sådan har han i Forvejen (som Chef for Bispebjergs Polyklinik) og der er foreløbig ingen Udsigt til Overlæge-Ledighed i Rigshospitalet før om 6-7 År, og før den Tid, ja allerede om et Par År bliver der kommunale Overlægestillinger ledige for Kirurger, vistnok hele 3, og det er væsenlig for – som han siger – at "placere sig" blandt Ansøgerne til disse Stillinger, at han vil deltage i Konkurrencen. Det at få Lov til at være med deri, regnes nemlig i lægevidenskabelige Kredse i sig selv for en Faveur, og hans Chancer 3 som kommunal Overlæge i København er i Forvejen de bedste. Jeg skal da måske opleve at se ham i en sikret Stilling med Pensionsret både for ham selv og Else, og det vil jeg unægtelig føle mig betrygget ved. Han er jo ikke længer helt ung, og skulde der ske ham noget "menneskeligt", vilde Else og hendes Børn blive lidt vanskeligt stillet trods en ret stor Livsforsikring.

Ja, dette skulde blot være en Hilsen i Anledning af det nye År, som vi nu om et Par Dage skyder ind. En Hilsen med mange gode Ønsker for Dem, for Frk. Pansch og hele den skønne Reberbane med Svanedammene og de andre Herligheder, som jeg i Eftersommeren så brat måtte forlade. Det er snart længe siden, og endnu læser og skriver jeg som en énøjet, med stort Brilleglas for det højre Øje, og anderledes bliver det vist aldrig. Men De selv har jo nu i mange År haft det omtrent på samme Måde, og kan jeg med mit ene Øje komme til at skrive Bøger af Kvalitet som Deres "Helsingør" og "Skandinaver i Rom", skal jeg ikke beklage mig.

Et godt År!

Deres hengivne
H. Pontoppidan

 
[1] dateret til c. 28.12.1934, jf. bem. "et par dage" til nytår. tilbage
[2] Steenstrup: Joh. Steenstrup (1844-1935) var historiker. Han var fætter til HPs geologilærer, Grønlandseksperten K.J.V. Steenstrup (1842-1913), med hvem den unge HP havde håbet i 1876 at komme til Grønland. tilbage
[3] taget Reisaus: udtrykket brugte HPs mor Marie Oxenbøll i et brev17.3.1887. tilbage