Henrik Pontoppidan til Martinus Galschiøt
Sendt fra Holmegårdsvej 2. 27. oktober 1933

Alt andet har jeg i min Ungdom drømt om


27.10.33.
Holmegårdsvej 2.
Charlottenlund.

Kære Galschiøt!

Endelig er vor lille Bog krøbet ud af Ægget og viser sig i Dagens Lys. Hvad Grunden er til dens sene Fremkomst, véd jeg ikke, og jeg har heller ikke spurgt derom. Gyldendal er ikke mere en almindelig Kyllingemor, men et Departement med Kontorchefer af forskellig Rang og andre Vidtløftigheder. Allesammen elskværdige Folk at forhandle med; blot véd man aldrig rigtig, hos hvem Afgørelserne træffes.

Jeg havde tænkt at ledsage Bogen med et ordentligt Brev; men foreløbig har jeg fået Beskæftigelse med at omsende mine Frieksemplarer til Slægt og Venner, så det må vente til en anden Dag. Så kan jeg også fortælle om et Besøg, jeg venter på Onsdag, idet Borgmesteren i Randers har meldt sin Ankomst hertil sammen med to Byrådsmedlemmer 2 for at overrække mig mit Æresborgerbrev. Alt andet har jeg i min Ungdom vistnok drømt om; kun ikke dette Optrin.

Idag da blot denne korte Hilsen med Tak for Fødselshjælpen.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.