Henrik Pontoppidan til Martinus Galschiøt
Sendt fra Holmegårdsvej 2. 25. august 1933

om vore gamle Breve skal mumificeres


25.8.33.
Holmegårdsvej 2.
Charlottenlund.

Kære Galschiøt

Det er i disse Dage en Måned siden, jeg i Lindersvold Skovridergård modtog Deres venlige Fødselsdagsbrev. Det er da ikke for tidligt, at jeg fylder min Pen for at svare og takke. Men skal jeg gøre Rede for, hvad jeg har brugt disse 4 Uger til, kommer jeg i Forlegenhed. Jeg begriber det i Grunden ikke selv. Ja, den første af Ugerne, indtil 1st Avg., vegeterede jeg hos min Svoger og Svigerinde, og det på den Måde, at vi (også Else og hendes Børn) om Dagen gjorde lange Bilture omkring i Egnen, og om Aftenen spillede Bridge eller (for Børnenes Vedkommende) noget, der hedder Rommy. Vi havde det med andre Ord, som Feriebørn skal have det. De to sidste af de 4 Uger har min Datter fra Horsens været i København sammen med sin Søn. De var kommen herover for at modtage min Svigersøn, Krause, der havde været til 2 en Politi-Kongres i "Staterne" og kom tilbage med Amerikabåden (og sin Rejseledsagers Lig). Det var Meningen, at de blot skulde være her et Par Dage; men Sønnen blev ret alvorligt syg og ligger endnu, hvad der jo har√ skabt en Del Forstyrrelse. Han er dog nu i god Bedring og kan vist snart komme op og rejse hjem. Jeg håber så, at det endelig skal lykkes mig at komme til Helsingør og sidde hos Dem et Par Timer. Sommeren kan snart blive forbi (det var i Forgårs den sidste Hundedag), og skønt jeg ikke er kuldskær, vil jeg dog helst besøge Dem, mens Deres Have og jeg selv er sommerklædt. Vi skal da blandt meget andet tale om vore gamle Breve, for også jeg har opbevaret alle Deres1, så jeg synes jo, at skal mine mumificeres i Randers Bibliotek skal Deres også. Men, som sagt, det skal vi trække Krog om.

Hvad "Erindringerne" angår, da er der om dem at melde, at Manuskriptet endnu ligger i min Pult. Den Dag før Ferien, da jeg vilde have skrevet til Hegel2, så' jeg tilfældigt, at han var rejst bort, og jeg vilde helst forhandle med ham personlig, efter at vi nu i så mange År ikke har haft Forbindelse med hinanden.

3 I de siden forløbne Uger har jeg, som De vist af ovenstående vil kunne forstå, ikke haft Tanker for Sagen, eller rettere med Vilje skudt den til Side. Men nu skal det blive til Alvor med den, og De vil inden der er gået mange Dage få Bevis for, at Arbejdet med Trykningen er påbegyndt. De hører altså fra mig igen med det allerførste. Jeg skal nu ud med begge mine Døtre og spise Middag på en eller anden mondæn Restavration i Kbhvn (vistnok Wivex). Igår var de hér til Middag, og til Frokost havde jeg Besøg af Vilh. Andersen, så De ser, at jeg er ikke ledig i disse Dage.

Lev nu vel!

Deres hengivne
H. Pontoppidan

 
[1] alle Deres: 176 breve fra Galschiøt til HP er bevaret. tilbage
[2] Hegel: se brev 12.7.1933. tilbage