Henrik Pontoppidan til Martinus Galschiøt
7. april 1933

denne af alle gode Ånder forladte Klode

7.4.33

Kære Galschiøt!

Jeg har tøvet med at sende Dem en Tak for Deres sidste Brev og en Forespørgsel om Deres eget Ve- og Vel-Befindende, fordi jeg gerne samtidig vilde meddele lidt om de Bestemmelser, vi her har måttet træffe i Anledning af, at Einar ikke fik Overlæge-Embedet i Kolding (som han søgte sammen med 10 andre Dr. med'er), og at hans Funktionstid som Reservelæge på Bispebjerg Hospital udløber til Flyttedag, altså om en halv Snes Dage. Jeg tager vistnok ikke fejl i, at De nu og da kan have tænkt derpå. Men først i Dag er det blevet afgjort, at han lejer en større Lejlighed på Østerbrogade (Lille Triangel) og her begynder at praktisere som Privatlæge indtil der kan åbne sig andre Udveje. Han skal give 3 Tusinde Kroner i Husleje, så der skal jo skæres nogle Bylder, før bare denne Sum kommer ind. At jeg er glad ved at have fået Lov til at 2 beholde ham og Else og deres Børn her i min Nærhed, kan De vist forstå, så meget mere som jeg tror, at Einar har gode Chancer her i Byen og vistnok også selv vil komme til at prise sig lykkelig over, at han ikke for Resten af sit Liv blev bundet til Kolding. Han vilde vistnok en Gang have følt det som et Forvisningssted. Men Smalhans vil jo nok i nogle År blive deres daglige Omgang, og det kan jo til Tider være en besværlig Husven. Men – som sagt – han har et godt Navn i Lægekredse og skal nok klare sig.

En anden Grund til, at jeg ikke har skrevet, er min Optagethed af de store Begivenheder herhjemme og rundt om i Verden, som i√ de sidste Måneder har afløst hinanden og ofte virket overvældende som Naturkatastrofer. Alene Forholdene i Tyskland1 er jo sådan, at man Gang efter Gang har måttet gribe sig til Hovedet og spørge sig selv, om vi gamle√ skal opleve et nyt Ragnarok, inden vi får Lov til at slippe væk fra denne af alle gode Ånder forladte Klode. Afgørelsen i Grønlandssagen2 var for os et Lyspunkt. Men har De set, hvad de norske Aktivister skriver om Danmark og de danske i Anledning af Dommen? 3 Og endnu taler vi så rørende om vort gamle "Broderfolk". Der er ikke noget Folk der er så hadefuldt stemt imod alt, hvad der er dansk, som det norske.

Blot disse Linjer i Dag. Jeg håber, at det inden altfor længe skal kunne lykkes mig igen at sidde med Dem i Deres Stue og nyde Deres Hjems Fred og Gæstfrihed. Mine hjerteligste Hilsner!

Deres hengivne
H. Pontoppidan

 
[1] Tyskland: 23. marts havde Adolf Hitler overtaget magten. tilbage
[2] Grønlandssagen: den norske okkupation af Østgrønland blev kendt ulovlig af domstolen i Haag. tilbage