Henrik Pontoppidan til Martinus Galschiøt
Sendt fra Rørvig. 9. juli 1932

alt Arbejde på Hylden


9d Juli 32.
Rørvig
Nykøbing Sj.

Kære Galschiøt!

Da jeg jo har en Anelse om, at et Brev fra Dem er på Trapperne, vil jeg lade Dem vide, hvor jeg opholder mig. I de sidste 14 Dage har jeg vegeteret her i Rørvig hos Einar og Else, og her vil jeg rimeligvis også blive min Fødselsdag over. Ganske vist har jeg tænkt på at tilbringe Dagen sammen med dem i Randers, hvor så min Datter og Svigersøn fra Horsens skulde slutte sig til os. Men den Plan må vistnok opgives. Else kan ikke få nogen Stedfortræder, der kan passe Hus og Børn under hendes Fraværelse, og desuden vilde Rejsen blive mig lovlig besværlig, da jeg stadig er dårlig tilbens. Vi nøjes så nok med at gøre en Dagsudflugt herfra med Madkurv og et Par Flasker god Vin, f. Eks. til "Dejligheden" ved Bramsnæs Vig, hvortil 2 mange glade Ungdomsminder knytter mig.

Siden jeg nu er begyndt med√ at skrive om mig selv, lad mig så også fortælle Dem, at jeg umiddelbart før min Afrejse fra Ordrup blev malet af Sigurd Swane. Han er jo en ypperlig Kolorist; men også som Portrætmaler har han vist sjeldne Evner, og jeg tror, at Billedet blev godt. Det er Forfatterforeningen, der har bestilt det til Ophængning i sine nye Lokaler, en lidt underlig Idé, da Foreningen i Forvejen har et Billede af mig.

Jeg tog herop til Rørvig med det Forsæt at være rigtig flittig; men Vejret har været altfor strålende. Hele Dagen har jeg kunnet opholde mig i det Fri og ladet mig beskinne af Solen, og i den Retning havde jeg jo en Del tilgode fra sidste Sommer, som jeg måtte tilbringe i Sengen, hvorfor jeg har følt mig berettiget til at lægge alt Arbejde på Hylden og synke ned i en sød Sommerdvale. To små røde Kattekillinger er min specielle Underholdning, og for Resten spiser, drikker og sover 3 jeg, som jeg ikke har gjort det længe. Jeg lader mig uden Protester made som en Fugleunge, og bliver for hver Dag mere ugidelig. Jeg havde naturligvis forsynet mig med en Del Lektyre til Opholdet her; men det er hidtil også i den Henseende gået mig, som det helst skal i en Ferie: jeg åbner aldrig en Bog, overkommer kun at kigge i Aviserne.

Når denne Sløvhedstilstand ophører, skal De igen høre mig. Indtil da blot en Hilsen fra os alle med Ønsket om, at alt må stå godt til hos Dem.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.