Henrik Pontoppidan til Martinus Galschiøt
Sendt fra Overgaden neden Vandet 15. 7. januar 1924

vor Piges vedvarende Sygdom


7.1.24.
Overg. n. V. 15.

Kære Galschiøt!

På dette skønne Julekort vil jeg for det første takke Dem for Nytårshilsen, dernæst fortælle Dem, at vi i Morgen rejser til Jyderup, hvor Einar og Else allerede befinder sig. Einar har fået 14 Dages Ferie, og de tog det Løfte af os, inden de rejste, at vi hurtigst muligt vilde følge efter. Hvad vi altså nu gør. Forhåbenlig bliver det ikke under vor Fraværelse, at De kommer herind for at fordybe Dem i Deres Boks1; men for det Tilfælde, at det skulde√ blive det, vil jeg dog forhindre, at De gør Alvor af at ringe vort Klokkeapparat itu, fordi der ikke bliver lukket op hos os. Men hvordan det nu går, så ses vi snart. Vi længes 2 meget efter Dem, og det gjorde os ondt, at vi ikke nåede op til Dem i Julen. Men Julen var fuld af Genvordigheder for os på Grund af vor Piges vedvarende Sygdom, og min Kone er bleven meget medtaget deraf.

Vore venligste Hilsner.

Deres hengivne
H. P.

 
[1] i Deres Boks: MG var halvårligt inde for at "klippe kuponer" på sine værdipapirer. tilbage