Henrik Pontoppidan til Martinus Galschiøt
13. april 1923

spotte Telefonen

13.4.23.

Kære Galschiøt!

Telefonen er jo sikkert en udmærket Opfindelse, men den kræver i adskillige Tilfælde en Hørelse, som hverken De eller jeg længer besidder. Vor telefoniske Samtale forleden formede sig for mig omtrent således:

De: Det var da en kedelig Historie med Deres Kone, der nu igen ligger på Hospitalet.

Jeg: Ja, det er meget kedeligt.

De: Hvordan har hun det?

Jeg: Det går bedre nu; men jeg venter hende ikke hjem foreløbig.

De: Men Operationen forløb altså 2 godt?

Jeg: Det siger Lægerne. Men hvem tør tro dem?

o. s. v.

Og nu viser det sig altså, at De på det Tidspunkt intet har anet anede om min Kones Sygdom og derfor har spurgt om noget helt andet, end jeg troede at høre, og samtidig rimeligvis opfattet mine Svar i Overensstemmelse med Deres Forventning, ligesom i den gamle Komedie1 "De to Døve".

Nå, det er nu ikke værd at benytte netop denne Lejlighed til at spotte Telefonen og fremhæve det røde Postbud på dens Bekostning. For det synes jo virkelig, som Brevvejen til Helsingør er lagt om ad Helsingfors eller et andet -fors. I hvert Fald har mit Brev været over en Uge undervejs.

3 Med min Kone går det, som ovenfor nævnt. Hun kommer ikke ud fra Hospitalet i de første 14 Dage. Lægerne har nu begyndt en Røntgen-Behandling, og så længe den står på, må hun ikke komme op. Jeg kommer just ude fra hende, og hun bad mig hilse Dem meget. Så snart hun er kommen hjem, ser jeg op til Dem. Men før kan det næppe blive.

Jeg kigger daglig i Avisen efter en Notits, der bebuder Deres nye Bogs Komme; men endnu er ingen sådan kommen mig for Øje. Hvad betyder mon det? Skal den gemmes til Efteraarsmarkedet måske? Jeg er virkelig længselsfuld, så jeg håber det ikke. For Tiden har jeg Niels Møllers "Nattevagter2" at glæde mig ved. Ved at læse den forstår jeg bedre, at han har fået Lyst til at skrive en Verdens-Literaturhistorie3.

Mine bedste Hilsner!

Deres hengivne
H. Pontoppidan

 
[1] Komedie: De to Døve, (orig. Les deux sourds, 1866) farce i 1 akt af Jules Moinaux (1825-95), opført på Casino 26.9.1884. tilbage
[2] Nattevagter: med undertitel: udvalgte Afhandlinger, udkom 1923. tilbage
[3] Verdens-Literaturhistorie: Niels Møllers Verdenslitteratur udkom 1928-29 i 3 bind. tilbage