Henrik Pontoppidan til Martinus Galschiøt
Sendt fra Snekkersten. 12. december 1916

lå og ærgrede mig

Snekkersten.
12.12.16.

Kære Galschiøt!

Jeg fik nu til Morgen den sidste Korrektur og sender den her. Jeg håber ikke, jeg udsætter Dem for Smitte ved at sende den. De behøver jo blot løbe den igennem. Jeg får den så nok tilbagesendt, såsnart De kan. Har De Bemærkninger at gøre, må De gerne indføre dem i selve Korrekturen med Blyant. Jeg kan da tage Standpunkt til dem efter Evne.

Jeg er idag kommen på Benene, men jeg må vistnok krybe tilkøjs igen. Halsen er det bedre med; men nu er det Næsen! – Jeg tænkte jo meget på Dem i Aftes1. De [fortsat nedad i venstre margin:] har nok haft det fornøjeligt, mens jeg lå og ærgrede mig.

Deres hengivne
H. P.

 
[1] i Aftes: Galschiøts fødselsdag. tilbage