Henrik Pontoppidan til Martinus Galschiøt
Sendt fra Snekkersten. 10. december 1916

i Seng med en Angina

Snekkersten.
[søndag] 10.12.16.

Kære Galschiøt!

Så galt er det gået mig i disse våde og mørke Dage, at jeg i Stedet for at være hos Dem imorgen, hvad jeg havde glædet mig til, må gå i Seng med en Angina. Den har puslet i et Par Dage, og nu har den mig så kraftig i Struben, at jeg må erklære mig for overvundet. Deres Fødselsdagsselskab, som i de sidste År har været Indledning for mig til Vinterens Fornøjelser, får jeg denne Gang ingen Glæde af. Jeg kommer ikke til at råbe Hurra for Dem, får ingen Lejlighed til selv at udbringe Deres Skål og prise den 2 ungdommeligt brunlokkede Gubbe.

Så vær da ganske stilfærdigt og privat hilset og lykønsket og takket! Jeg veed, at min Kone allerede har afsendt sin Lykønskning. Tilsammen vil vi imorgen være Deres usynlige Gæster og mindes de mange gode og festlige Timer, vi har tilbragt i Deres Hjem.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

Det manglende Korrekturark1 må jeg nu sende Dem med Posten; men jeg får det næppe før Tirsdag Aften.

 
[1] Korrekturark: til Favsingholm, der udkom 20.12.1916. tilbage