Henrik Pontoppidan til Martinus Galschiøt
Sendt fra Rørvig. 29. oktober 1913

rør ikke Inkonsekvenser i Retskrivningen

Rørvig.
29.10.13.

Kære Galschiøt!

Som De ser, holder jeg Dem nu fast ved Deres Løfte om at kigge mine Korrekturer igennem, inden de går til Tryk. Jeg havde håbet at kunne vente dermed, indtil jeg selv var i Nærheden; men jeg frygter for, at Trykkeriet skal blive utålmodigt og standse Sætningen. Da det er 2d Korr. kan der jo ikke være Tale om andre Rettelser end ligefremme Trykfejl, som jeg har overset. I "Torben og Jytte" var der desværre en Mængde af den Slags. Navnlig står der i denne Bog mange Steder "han" for "hun" eller omvendt, så jeg beder Dem om 2 at have Deres Opmærksomhed henvendt specielt på dette Punkt. Inkonsekvenser i Retskrivningen, min Tegnsætning o.s.v. må De derimod endelig ikke røre, hvor der ikke ganske øjensynligt foreligger en Fejl.

Nu ses vi snart. Det er min Mening at tage herfra i næste Uge. Så har min Kone fået Huset i Orden, og andet har jeg ikke ventet på. Forresten har jeg haft det godt her. Vejret har jo været eksempelløst strålende. På mine Spaserture puster jeg af Varme. I hvert Fald igår havde jeg det for varmt med en let Overfrakke på.

Jeg veed fra min Kone og Steffen, at De har det godt i Deres Vuggestue. 3 Forhåbenlig har De opgivet Rejseplanerne for i Vinter, i hvert Fald for den Del af den, der falder før Jul.

Med venlige Hilsner!

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

[MGs notering af korrekturrettelser – f. eks. markering af manglende kommaer:]
Folk sagde Farvel ved Kirkegaardsporten_ efterat de havde forstaaet
Men det tog Tid_ før alle fik givet Haanden
17.Fortav han bestandig_ hvor han kom fra, og talte aldrig om sine Krigseventyr.
33.Og da han var 14 Aar gammel_ blev han sendt
41.Det var ikke en Fisker men en Fiskerkone der vilde være Konge og Kejser
48.hædret af Befolkning / skal vel være Bef_ingen