Henrik Pontoppidan til Martinus Galschiøt
Sendt fra Rørvig. 18. august 1913

til Deres Søsters Grav

Rørvig.
18.8.13.

Kære Galschiøt!

Både i "Politiken" og "Berlingske Tidende" søgte vi forgæves efter en Annonce med Meddelelse om Deres Søsters Begravelsesdag. Jeg telegraferede da til Apoteker Rink for at få Oplysninger, og han svarede tilbage, at Begravelsen foregik i Stilhed. Da han overhovedet slet ikke nævnte Dagen, forstod jeg hans Svar således, at der ikke ønskedes Fremmedes Nærværelse, og jeg blev altså hjemme. – Dette blot for at forklare, at De ikke har set mig, skønt jeg bebudede min Ankomst. Nu må et Par Lyngblomster, som min Kone og Else 2 har hentet herude i Heden og bundet i en Krans, bringe vore Tanker til Deres Søsters Grav.

De venligste Hilsner til Dem selv

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

Det synes at skulle have sine Vanskeligheder for os at sætte Bo i Snekkersten. Min Kone har averteret efter Pige i snart alle Landets Blade uden at have fået et eneste Tilbud.