Henrik Pontoppidan til Martinus Galschiøt
Sendt fra Rørvig Villa Isola. 11. juli 1913

mellem Halenegere


11.7.13.
Villa Isola.
Rørvig
Nykøbing Sj.

Kære Galschiøt!

Som jeg vist ikke behøver at fortælle Dem, har De glædet os alle meget ved at anmelde Deres Komme. Jeg havde straks sendt Dem vort Forhånds-Velkommen, dersom vi ikke samtidig med Deres Brev havde fået Meddelelse fra Mrs Alcrofft, der bad Børnene være parate til hurtig Udrykning fra førstkommende Tirsdag og afvente et Telegram med nærmere Mødeordre. Det skabte jo, som De kan forstå, en vild Uro i Myretuen. I Øjeblikket er alle 3 Børn i København for at ekvipere; men vi venter dem tilbage imorgen, Lørdag, Aften. Jeg kan 2 med andre Ord nu endelig melde, at De vil blive modtaget af ti åbne Arme, dersom De rigtig vil skynde Dem at komme hertil, men at De efter al Sandsynlighed må nøjes med fire gamle, dersom De venter til Ugens Slutning. Nu kan De så selv vælge! I alle Tilfælde må jeg anbefale Dem at være forberedt på alle Slags ubehagelige Overraskelser både fra Naturens og Menneskenes Side. De må betragte Rejsen som en Ekspedition ud mellem Halenegere. Vi lever ganske udenfor Civilisationen. Drikkevandet er udrikkeligt, Spisevarerne uspiselige for forvænte 3 Ganer som Deres. Nødtørften forrettes vel i Almindelighed ikke på åben Gade men dog i åbne Skur mellem kaglende Høns og kurrende Duer. Men skulde jeg opregne alle Manglerne, vilde jeg rimeligvis blot opnå at skræmme Dem herfra, og det er ikke Meningen. Det er min Kone, der har forlangt, at jeg skal fremstille Forholdene her i deres fulde Hæslighed, så De i Forvejen veed, hvad der venter Dem for Ubehageligheder.

Vi glæder os da alle til at modtage Dem i denne sørgelige Udørk, hvori vi henslæber vor Sommer. Kun een Ting tør jeg rose: Luften her er dejlig, og Vejret tegner godt. På Gensyn!

Deres hengivne
H. Pontoppidan.