Henrik Pontoppidan til Martinus Galschiøt
Sendt fra Santa Margherita. 23. marts 1912

tænker lidt på Firenze

Albergo Roma
Santa Margherita
(Genova)
23/3 19121

Kære Galschiøt!

Vi fulgte naturligvis Deres Anvisning og kom igår hertil. Desværre kan vi ikke få noget Værelse mod Solen, og overalt er der stoppende fuldt af Tyskere, så vi bliver måske nødsaget til at trække andet Sted hen. 2 Vi tænker lidt på Firenze. De anbefalede os engang et dansk Pensionat dér, men jeg husker ikke hvad det hedder eller hvor det ligger. Vil De spendere endnu to Linjer på os og sende os Adressen hertil på et Kort? Da skal De have Tak.

Fra den unge Skønhed, som De har bevaret så trofast i Erindringen, kan jeg hilse. Jeg veed ikke, om jeg skal opfatte det "Smil", De tilsidst aflokkede hende, i alm. Forstand eller tillægge det dybere Betydning. Det kan måske i begge Tilfælde interessere Dem, at Skønheden nu har en Søn på 5 Fjerdingår og (sagtens af den Grund) smiler uden Betaling.

Gid De var med her! Vi har i Dag haft smukt Vejr, men rigtig Sommer er her ikke.

Tak for Brevet, og tag mange Hilsner fra os begge.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

[tilføjet i kanten af brevkortet:] Hvordan mon det i Aften går Nathansen2?

 
[1] Brevkort adresseret til "Hr. Redaktør Galschiøt / Lundegade / Helsingør / Danimarca.". Poststemplet "Sta Margherita 24.3.12". tilbage
[2] Nathansen: der var première på Henri Nathansens Indenfor Murene på det kgl. Teater. tilbage