Henrik Pontoppidan til Martinus Galschiøt
Sendt fra Ahlmanns Allé 4. 2. april 1911

Bolig i Helsingør?

Ahlmanns Alle 4.
2/4 1911.

Kære Galschiøt!

Loddet er kastet! Min Kone tager ved første, gunstige Lejlighed til Helsingør (måske allerede imorgen, dersom Blæsten lægger sig) og ransager Byen fra Ende til anden for at finde en billig Bolig til os. Hvordan skal vi belønne Dem for, at De trods Gigten og Apotekerens Middag påtog Dem det Besvær at gøre Spejdertjeneste for os? Vi kan udnævne Dem til Grandonkel; men det vilde ikke tilstrækkeligt udtrykke vor Taknemlighed. – Tænk, om det virkelig nu skulde lykkes os at blive Byesbørn med Dem! Det har længe været vort Ønske, veed De. Der hænger Hygge og Lykke ved Dem, og vi trænger til begge Dele. Tak for Dagen forleden. Den var til 2 stor Oplivelse for os begge, for hvem den københavnske Form for Selskabelighed mere og mere bliver en Rædsel.

På Italien tør jeg ikke længer tænke. Skal vi flytte, bliver der ikke noget tilovers til Rejser, og jeg må endnu engang sige: ad Åre!

Nu ser De altså med det allerførste min Kone igen. Hun bringer de varmeste Hilsner med fra os andre.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.