Martinus Galschiøt til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Helsingør. 30. marts 1911

de to ledige Lejligheder

Helsingør 30 Marts 11

Kære Pontoppidan

Tak for Besøget igaar – det havde jeg megen Fornøjelse af, saa længe det stod paa – men idag sidder "Fornøjelsen" noget tungt i Arme og Ben og minder mig om den gamle Livserfaring: Nyder du, hvad du vil, saa faar du lide, hvad du skal. Ikke des mindre gaar jeg paa den i Dag igen. Kl. 6 skal jeg have min Middag hos Apotekeren1, og det er ikke afførende Piller alt, hvad man faar hos den Herre. – Min Formiddagstur idag gik da ud til de to ledige Lejligheder, som vi igaar talte om.

2 Den hos Krügers er egenlig en udmærket Lejlighed. Smukke store Værelser, fri og luftig Beliggenhed, et udmærket bygget Hus osv. Men Lejen er 700 Kr. Der er 5 gode Værelser underneden og et ovenpaa, som Steffen vel nok maatte kunne bruge. Desuden stort Pigeværelse ved Køkkenet og Skabsværelse. Der er Klosetrum, men W.C. kan indrettes, dog mod Forhøjelse af Lejen. Elektrisk Lys er indlagt til Entreen og kan fortsættes ind i Stuerne. Lejen for Lejligheden er betalt til Oktob.-Flyttedag, saa den vil vist kunne faas for en billig Penge, naar det skal være. Nogen Istandsættelse er ønskelig bl. a. Anbringelse af en Fløjdør. Dette besørges uden Vederlag. En Smule Forhave med lidt Roser.

3 Den anden Lejlighed er i et ganske hyggeligt gammelt Hus ogsaa frit og kønt beliggende tæt ved Jernbaneterrænet; dog uden at Banen generer. Der er 5 gode hyggelige Værelser og et afsides daarligt. Køkkenet ubekvemt beliggende en Trappe ned. Meget forfalden, og Værtsfolket vil næppe spendere meget paa Reparationer. God stor Have til. Leje 650 Kr. men vil vistnok kunne faas for 600.

Jeg synes, De en af de første Dage skulde komme og se paa den Krügerske Lejlighed. Der er en Kaptejn ude efter den, men Fru Krüger var ikke videre forlegen for at faa ham. Den bliver i hvert Fald ikke lejet ud, forinden Krüger kommer tilbage fra Rekreationen. – Kom igen en Dag i næste Uge, i Begyndelsen.

4 Det er dog et henrivende Vejr idag. Jeg har ikke været ude senere paa Dagen for ikke at blive for træt til Kampagnen siden, men der har været vidunderligt i Verandaen.

Hils Elsebarnet

Deres hengivne
M. Galschiøt

Jeg har ikke glemt Madame, men jeg har skrevet under Fornemmelsen af at jeg skrev til Dem begge. Alligevel er det bedst at være paa den sikre Side, og jeg sender derfor en særlig venlig Hilsen til Fruen i Huset.

 
[1] Apotekeren: Johannes Rink (1848-1925), apoteker, Svaneapoteket, Strandgade 79. tilbage