Henrik Pontoppidan til Th. Funch Thomsen
Sendt fra Hotel Kong Frederik, Vestervoldgade. 4. januar 1901

det resterende Honorar


4d Jan. 1901.
p.t. Hotel Kong Frederik
Vestervoldgade
København K.

Højtærede Hr. Redaktør!

Det har forbavset mig meget, at De har kunnet lade 3 Uger hengå uden at besvare mit Brev. Da jeg nu står i Begreb med at rejse og umuligt kan undvære Pengene længer, beder jeg Dem på det indstændigste at tilstille mig de resterende 1300 Kroner af mit Honorar for "Det ideale Hjem".

Deres ærbødige
H. Pontoppidan.