Henrik Pontoppidan til Kai Flor
28. juli 1919

fejlagtig Forudsætning

28.7.19.

Hr. Redaktionssekretær Kai Flor.

Selvfølgelig kan Bing & Grøndahls Fabrik frit disponere over mine Vers, når det gælder Sønderjysk Fond. Det samme gælder Magister la Cour. Kun må jeg bede om, dersom han aftrykker Digtet efter "Berlingske Tidende", at det 2 3die Vers udelades, da det blev til under en fejlagtig Forudsætning. Det er det Vers, der begynder således: "Hvad knap vi turde hviske om - ".

Deres ærbødige
H. Pontoppidan.