Henrik Pontoppidan til Ludvig Feilberg
Sendt fra Bakkegårdsalle 6. 6. oktober 1899

Folkeopdrageren


6t Oktb. 99
Bakkegårdsalle 6

Kære Hr. Feilberg!

Jeg skal sige Dem fra min Kone, at der fra næste Fredag (d. 13d) skal stå et Loftsværelse til Deres Rådighed; hun beklager, at hun ikke ser sig istand til at undvære det før. Skulde De have Brug for et Kælderrum (f.Eks. til Brændsel), kan også et sådant blive ledigt til den Tid.

Jeg bringer Dem min Tak, fordi De har ladet mig kigge i Deres ny Bog1; jeg glæder mig meget til Fortsættelsen. De har altid i mig haft en opmærksom og taknemlig Læser, og i mange Punkter er jeg også fuldtud enig med Dem. Måske har det hidtil mere været Poeten end Tænkeren i Dem2, jeg (ligesom andre) har skattet; men jeg har på Fornemmelsen, 2 at Deres Bog vil bidrage til, at de to Sider af Deres Forfatterpersonlighed smelter sammen for den almindelige Bevidsthed, går op i en højere Enhed: Folkeopdragerens.

På Forhånd min Tak for det tilbudte Ekpl. og modtag en venlig Hilsen fra

Deres hengivne
H. Pontoppidan

 
[1] Deres ny Bog: Om sjælelig Ringhed. Når fortsættelsen nævnes, tyder det på at det har været et hefte af bogen Pontoppidan har fået lov at kigge i. tilbage
[2] < dem tilbage