Henrik Pontoppidan til Ludvig Feilberg
Oktober 1899

længelsfuld efter Fortsættelsen

[skrevet øverst på visitkort påtrykt: Henrik Pontoppidan]

[udateret, muligvis før brevet 6.10.18991]

En hjertelig Tak for det tilsendte nye Hefte, hvis Indhold har forbavset – ja forbløffet mig ved Tankernes Originalitet. Jeg er længselsfuld efter Fortsættelsen.

Deres meget forbundne
[trykt:] Henrik Pontoppidan

 
[1] en tidlig datering støttes af underskriften: "Deres meget forbundne", som er mere formel end "Deres hengivne" (eller blot "Deres"), som Pontoppidan brugte fra og med 6.10.1899. Også indholdet (HPs forbløffelse) kunne pege på en tidlig dato. – Feilberg begyndte i 1899 at udsende Om sjælelig Ringhed i hefter (om årsagen hertil, se Rasmus Bang Carlsens speciale). tilbage