Henrik Pontoppidan til Verner Dahlerup
Sendt fra Hillerød. 17. maj 1904

dum Slubbert

Hillerød 17/5 1904.

Kære Hr. Docent Dahlerup!

Tak for de elskværdig meddelte Oplysninger om "Skøvl". Jeg havde ikke trot, at Ordet var så fornemt ɔ: havde så mange Ahner. At opfinde – eller at opfriske – et Skældsord anser jeg virkelig for lidt af en Fortjeneste. Intet slides der mere på end på vore Komplimenter og vore Forhånelser. De mener, at Skøvl har været brugt enten i Betydning Dumrian eller Slubbert. I mine Drengeår betød det nærmest dum Slubbert. Dumheden må sikkert med. Slubbert alene vilde i en Jydes Mund næppe være helt foragtelig.

Deres ærbødigst hengivne
HPontoppidan.