Henrik Pontoppidan til Rasmus Christiansen
Sendt fra Hillerød. 7. november 1902

stadig kun løse Omrids


d. 7d Novb. 1902
Møllestræde.
Hillerød

Kære Hr. Christiansen!

Jeg havde trot at kunne komme til Byen idag, og jeg vilde da have opsøgt Dem og personlig tilbageleveret Dem det nye Udkast, som jeg i enhver Henseende er tilfreds med. Jeg måtte imidlertid blive herhjemme, og nu går der nok igen et Par Dage, inden jeg kan tænke på at tage afsted. Men jeg er hver Dag hjemme for Dem (undtagen Søndag)√ og vil være glad ved at kunne tale lidt mere med Dem om Illustrationerne, deres Antal, Størrelse etc, såvidt alt dette endnu kan overskues. Men jeg tilstår, at den hele Fortælling stadig kun står for mig i løse Omrids. Flytningsuroen blev mere langvarig, end jeg havde beregnet. Jeg nærer dog ingen Frygt for ikke at blive færdig med mit Arbejde 2 til den lovede Tid, men før ved Månedens Midte vil jeg ikke med nogen Nøjagtighed kunne angive Manuskriptets Størrelse. Emner for Billeder kan jeg derimod give Dem, og det sker jo bedst mundtlig. Rejsen hertil er kun en lille Time, og om Eftermiddagen træffer De mig altid hjemme efter Klk 5.

Det glæder mig at høre, at De har haft lidt Fornøjelse af "De vilde Fugle". Selv har jeg ingen Fornøjelse haft af at udgive Bogen; men det havde jeg heller ikke ventet, og det var ikke i det Håb, at den blev skrevet.

Tak for de sorte Aftryk, der jo ser meget lovende ud. Det andet Billede tilbagesender jeg altså.

Med venlig Hilsen

Deres hengivne
H. Pontoppidan.