Henrik Pontoppidan til Henrik Cavling
Sendt fra Holmegårdsvej 2. 31. maj 1932

ikke igen Jubilar


31 Maj 32.
Holmegårdsvej 2.
Charlottenlund.

Kære Cavling!

Det var mig en Glæde at modtage dit Brev i Morges, selv om den egenlige Anledning til det just ikke behagede mig. Jeg har ofte tænkt på dig i de forløbne År, og har altid set det urimelige i, at vi aldrig såes, endda vi nu begge to er trådt tilbage i "Ruhestand" og lever vort Liv udenfor den store Hurlumhej. Men siden jeg for halvandet År tilbage brækkede mit Ben ved Hoften, har jeg ikke været på en Jernbane eller i en Sporvogn, og selv en Bil har jeg vanskelig ved at komme ind i og ud af. Derfor har jeg heller ikke endnu besøgt en anden af mine Venner, der bor i dit Nabolav (Andersen-Nexø); men jeg håber, at jeg i Sommerens Løb skal kunne nå at gøre en Visit begge Steder. Jeg længes virkelig 2 efter at trykke din Hånd igen, og glæder mig også til at hilse på din Familje. Du er jo så lykkelig at have Hustru og Børn omkring dig. Under sådanne Forhold er det ikke svært at komme gennem de ældre År. – Men da jeg altså foreløbig ikke kan komme til dig, kunde du så ikke en Dag spise din Frokost her hos mig? Du skal altid være velkommen; men skønt jeg næsten altid er hjemme, vil jeg dog bede dig sende et Par Ord på et Kort i Forvejen. Spisetid: 12½.

Og nu lidt om Anledningen til, at du skrev. Det er jo rigtigt nok, at jeg denne Sommer bliver 75. Men er der Grund til i den Anledning at skrive om mig? Det er jo ikke en Gang et af de runde Tal, og jeg synes vi er ved at kvæles af Jubilæer og den Art Højtideligheder. Du har altid selv så vidt muligt holdt på dit Privatlivs Fred, så jeg tror, du vil forstå mig, når jeg beder dig gøre, hvad du kan, for at forhindre, at jeg i Anledning af den forestående Fødselsdag igen bliver gjort til Jubilar. Du vil 3 i så Fald gøre mig en virkelig Vennetjeneste. Ja, var det dig alene, der vilde skrive; men du nævner udtrykkelig, at det skulde være sammen med "mange andre", – altså et regulært Opbud af Jubilæums-Gratulanter.

Men sæt dig nu en Dag i din Bil og rul til Ordrup. Så skal vi igen have det hyggeligt sammen i et Par Timer.

Din hengivne Ven
H. Pontoppidan.