Henrik Pontoppidan til Henrik Cavling
22. marts 1918

"Politiken" og dens Kres

22.3.18.

Kære Cavling!

Mens jeg allerede for nogen Tid siden modtog Meddelelse om Charles Kjerulfs Fødselsdag, erfarer jeg først nu og rent tilfældigt, at også du idag fylder 60. Ikke en Linje i dit eget Blad har underrettet dets Læsere om Mærkedagen, som dog nok fortjente at mindes, og det ikke alene af "Politiken" og dens Kres. Et betydningsfuldt Kapitel i dansk Journalistiks Historie vil komme til at bære Overskriften: Henrik Cavling. Dit Blad er jo, 2 siden du blev dets Leder, efterhånden blevet Forbillede for næsten alle andre danske Blade, så du kan med berettiget Stolthed se tilbage på din Virksomheds ydre Resultater.

Modtag nu en gammel Vens Lykønskning og hjerteligste Hilsen.

Din hengivne
Henrik Pontoppidan.