Henrik Pontoppidan til Henrik Cavling
Sendt fra Frederiksborg. 19. september 1907

Fordømmelsesdommen

Frederiksborg
19d Sepb 1907

Kære Ven!

Jeg sender altså her de Par Ord for dog også at være med til at underskrive Fordømmelsesdommen over Levins Forbud. Jeg veed ikke, hvor nær man kan gå en sådan Embedsmand i sin Kritik af hans Embedsgerning, uden at træffes af Loven; jeg vil jo naturligvis ikke risikere at drage Interessen fra Sagen over på migselv√ ved en strafbar Injurie. Du vil derfor nok sikre mig mod dette. –

Vi håber altså at se dig her en Dag, inden Løvet falder!

Hilsner!

Din hengivne
H. Pontoppidan.