Henrik Pontoppidan til Jørgen Bukdahl
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 29. december 1935

Deres Literatur-Oversigt


29 Decbr. 35.
Holmegårdsvej 2.
Charlottenlund.

Hr. Jørgen Bukdahl!

Det var meget venligt af Dem at sende mig Deres orienterende Literatur-Oversigt. Det er mig altid en Glæde at mødes med Dem i Tankerne; men desværre ser jeg kun sjelden de Aviser og Tidsskrifter, De skriver i. Deres Julehilsen1 var altsaa meget kærkommen, og jeg sender Dem den venligste Genhilsen.

Deres hengivne
H. Pontoppidan

 
[1] Julehilsen: kendes ikke. tilbage