Henrik Pontoppidan til Jørgen Bukdahl
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 31. december 1931

en hel Sildestime

Charlottenlund. 31 Decb. 31.

Kære Hr. Bukdahl!

Året må ikke gå ud, uden at jeg har fået takket Dem for Deres venlige Tilsendelse af det sidst udkomne Bind1 af Deres vældige Værk. Dette Bind er måske i endnu højere Grad end noget af de foregående et imponerende Arbejde. Som en Hval har De her fanget en hel Sildestime ind i en eneste Mundfuld. Selv det ubetydelige er medtaget og gjort til Genstand for Undersøgelse og 2 tålmodig Vurdering. Mest har det glædet mig at se Hjortø så forstående sat på Plads. Skade, at han ikke oplevede denne sene men √ vel fortjente Oprejsning for mange Års Ligegyldighed og Tilsidesættelse. Den vilde sikkert have glædet ham.

Hvor mon De egenlig lever nu? Her i Danmark eller i Norge? Dersom jeg var en mere regelmæssig Avislæser, end jeg er, vilde jeg rimeligvis vide det. Jeg vil nu lade Deres Forlag tjene som Postkasse, så når denne Nytårshilsen Dem vel nok. Den skal foruden min Tak bringe Dem mine bedste Ønsker for Dem selv og Deres fortsatte Arbejde på vor nordiske Literaturs Æresminde.

Deres hengivne
H. Pontoppidan

 
[1] Bind: Det moderne Danmark, 1931. tilbage