Henrik Pontoppidan til Georg Brandes
Sendt fra Overgaden neden Vandet. 16. maj 1922

Med oprigtig Taknemlighed

16.5.22. Overg. n. V. 15
C.

Kære Georg Brandes!

Som De vist nok har forstået, skyldes det ikke Ligegyldighed, at jeg så længe ikke har søgt Dem. Men jeg har i de senere År været plaget af en smertefuld Sygdom i Kæbeleddet, som hverken gentagne Operationer eller anden Behandling har kunnet hjælpe på. Kun ved at leve som Trappist bliver Tilværelsen tålelig for mig. Jeg har måttet pålægge mig Tavshedspligt, og da jeg af Naturen er et Sludrehoved, har det ikke været ganske let.

Deres venlige Opfordring til at besøge Dem kan jeg dog ikke modstå, og jeg vil en af de allerførste Aftener gøre 2 Brug af den. De må dog endelig ikke af den Grund holde Dem hjemme. Træffer jeg Dem ikke, forsøger jeg en anden Aften. – Med oprigtig Taknemlighed.

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan