Georg Brandes til Henrik Pontoppidan
17. maj 1922 (udateret)

jeg skal efter Evne snakke løs

Onsdag Aften

Kære Henrik Pontoppidan

For at De ikke skal gaa forgæves, tillader jeg mig at bede Dem og Deres Frue, hvis det passer Dem, at spise med mig Fredag Kl. 7. Det er trist, at det at tale volder Dem Pine. De maa da pumpe mig, og jeg skal efter Evne snakke løs. Saa meget des bedre da, ifald Deres Frue kan og vil være med.

Send mig blot en Linie om det er Dem belejligt.

Deres Georg Brandes