Henrik Pontoppidan til Georg Brandes
Sendt fra Snekkersten. 4. juli 1917 (1)

Jernbanekørsel er bleven en sand Lidelse

Snekkersten.
4.7.17.

Kære Georg Brandes!

Jeg gjorde Regning på Slumpelykken igår, da jeg søgte Dem, men blev desværre narret. Nu vil jeg gøre Forsøget om, når jeg kommer hjem fra Jylland. På Grund af den stærkt indskrænkede Toggang har jeg måttet give Afkald på at benytte Deres elskværdige Indbydelse til en Dag at spise Middag hos Dem. Det sidste Aftentog går fra Nordbanegården Klk halvni, og for at få Plads må man komme en halv Time i Forvejen. Hvad vi herude i 2 Snekkersten kalder Nattetoget, vover jeg mig ikke med, på Grund af Overfyldning. I det hele er Jernbanekørsel jo bleven en sand Lidelse, især for lidt ældre Folk, da man risikerer at komme til at stå op hele Tiden. For at komme til København igår med et af Morgentogene, måtte jeg rejse om ad Hillerød. I forrige Uge, da jeg var på en Udflugt i det nordvestlige Sjælland, gjorde jeg den Opdagelse, at Dagens sidste Tog fra Kallundborg afgik Klk 5, og så er man fulde fire Timer undervejs til Kbhvn. Man føler sig sat tilbage til Deligencens Dage.

Jeg vilde gerne have overrakt Dem 3 den nye Udgave af "De Dødes Rige", ikke for at få Dem til at læse Bogen igen, kun som en Opmærksomhed. Imidlertid fik jeg netop igår at vide, at Forlaget vil vente med at udgive den til Efteråret. Men til den Tid har jeg næppe selv længer nogen Interesse for den.

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan