Henrik Pontoppidan til Georg Brandes
Sendt fra Snekkersten. 4. januar 1915

ikke noget for min Smag

4.1.15.
Snekkersten

Kære Georg Brandes!

De glædede mig for nogen Tid siden med et venligt Brev. Jeg har opsat at takke Dem derfor, indtil jeg samtidig kunde bringe Dem Hilsen og Lykønskning til Årsskiftet.

De skrev, at De havde lukket Dem inde med Deres Arbejde, og dersom man for engangs Skyld tør fæste Lid til "Politikens" Nyheder, kan man med det allerførste vente Deres store Værk om Goethe. Den Bog glæder jeg mig overordenligt til. I disse hæslige Tider med deres ensformige Krigsbrøl skal 2 det blive en Vederkvægelse at følge Dem i Deres Studier over den moderne Kulturs Fader.

Af den danske Muses Julepresenter er der nok ikke megen Fornøjelse at hente i År. Jeg har kun læst et Par Bøger af den jyske Race, hvis Frembringelser jeg i de sidste År har forsømt. Åkjærs "Arbejdets Glæde"1 er, synes mig, en smuk Bog. Menneskeskildringen er desværre uden Værdi; men der findes nogle henrivende Dyrebilleder, som forsoner med, at Åkjærs Pegasus åbenbart efterhånden er bleven ikke så lidt af en Prækehest. Harry Søiberg2 er en ung Vestjyde, som endnu ikke kan skrive en hel Bog, men har nogle√ glimrende 3 Sider i sin sidste Fortælling "Hjemlig Jord"3. Jeg vil gerne have Lov til at anbefale ham til Deres Opmærksomhed, da jeg formoder, at De ikke kender ham. Han har endnu kun skrevet så lidt.

Michaëlis4 og Rung5 skal have udgivet et Par interessante Bøger, som dog vist ikke er noget for min Smag. Disse Sprogets Ekvilibrister med deres halsbrækkende Virtuosnumre går jeg gerne af Vejen for med et respektfuldt Buk.

Jeg har en Fornemmelse af, at min egen Julebog6 er bleven modtaget med Gnavenhed ikke alene af "Politiken"7. Det er mig derfor dobbelt kært at vide, at De har læst den med Behag. At også andre har haft Fornøjelse af den, 4 veed jeg dog, og hermed slår jeg mig tiltåls.

Om mine private Forhold skal jeg ikke brede mig. De er omtrent så nedtrykkende, som de kan være. Min Kone ligger på Helsingør Sygehus, og hendes Tilstand er – efter halvfjerde Måneds Sygeleje – omtrent uforandret.

Vi sender begge Hilsen med gode Nytårsønsker.

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan.

 
[1] Arbejdets Glæde: 1914. tilbage
[2] Harry Søiberg: (1880-1954) var en af HPs unge protegéer; uden held forsøgte HP her, og senere gennem Henri Nathansen, at formå Georg Brandes til at tildele Søiberg Otto Benzon-legatet. tilbage
[3] Hjemlig Jord: 1914. tilbage
[4] Michaëlis: Karen Michaëlis (1872-1950) var født i Randers. Hun udgav i 1914 romanen Glædens Skole. Sophus Michaëlis udgav s.å. romanen Hellener og Barbar. Det er uklart hvilken af de to HP hentyder til; det afhænger evt. af udgivelsesdatoen, forår eller efterår. tilbage
[5] Rung: Otto Rung udgav i 1914 Den store Karavane. tilbage
[6] Julebog: Toldere og Syndere (1914). tilbage
[7] Politiken: Toldere og Syndere blev anmeldt 14.12.1914 af Sven Lange. tilbage