Georg Brandes til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Strandboulevard 27, København. 6. januar 1915

Napoleon og Goethe

Strandboulevard 27
6.1.15.

Kære Henrik Pontoppidan

Det gør mig svært ondt, at De gennemlever saa streng en Tid.

Ifald De ikke er helt ude af Humør til at tale med Folk, saa vilde jeg sige Dem, at jeg har den forstandige Orientalist Th. A. Müller1√ her til Frokost Kl. 1 paa Fredag d. 8de og at det vilde være mig saare kært om De vilde spise sammen med os og maaske to Damer. Det vilde ikke undre mig, om De ikke havde Lyst at tage den lange Vej for saa lidt, men det vilde glæde mig, om De gad komme, da lidt før 1. Ja, det er rigtigt at jeg er usædvanlig arbejdsom i denne Tid. Jeg udgav forleden 2 et Essay om Napoleon2, som jeg iøvrigt har arbejdet paa i elleve Aar og jeg er begyndt at nedskrive og lade sætte en tyk, meget tyk, Bog om Goethe. Det er jo en løjerlig Maade at arbejde paa at lade Nedskrivning og Sætning begynde med 8 Dages Mellemrum blot, men jeg har altid baaret og maattet bære mig saaledes ad.

Hils Deres Frue inderligt fra mig og sig hende, hvor ondt det gør mig at hun er syg, og at jeg ønsker hende som Dem det Bedste.

Deres Georg Brandes

 
[1] Th. A. Müller: (1865-1950), historiker og Holberg-forsker. Ingen anden forbindelse ml. ham og HP er registreret. tilbage
[2] Essay om Napoleon: I Tilskuerens januarnummer. Første gang Georg Brandes holdt foredrag om Napoleon, var 12. dec. 1906 i Københavns Garnisons Underofficersforening (måske tilskyndet af Alex. Kiellands året før udkomne Omkring Napoleon? Jf. de "elleve Aar"). I de flg. år holdt Brandes foredrag om Napoleon talrige gange i ind- og udland. Artiklen i Tilskueren blev genoptrykt uændret forrest i bogen Napoleon og Garibaldi. Medaljer og Rids, 1917, s. 1-27. tilbage