Henrik Pontoppidan til Georg Brandes
Sendt fra Halls Allé 13. 4. februar 1910

en Urtekost til Fødselsdagen

Halls Alle 13
4/2 10

Kære Professor Brandes!

Jeg veed, at De helst er fri for Gratulanter1. Min Kone og jeg lader os derfor repræsentere af denne landlige Urtekost, der bringer Dem vor Lykønskning og vor hjerteligste Tak for det Venskab, De har vist os.

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan.

 
[1] 4.2.1910 fyldte Brandes 68 år. Brevet er skrevet på et kort, antagelig et blomsterkort vedhæftet urtekosten. tilbage